آرشیو : مکاتبات

خرابی تجهیزات پزشکی

خرابی تجهیزات پزشکی

طی گزارش های متعدد بیماران تالاسمی نسبت به خراب بودن تجهیزات مصرفی نامه ای تنظیم و ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی