جدیدترین مطالب امروز

اشغالزایی در بخش کشاورزی

اشغالزایی در بخش کشاورزی

طبق مذاکرات چند روز گذشته انجمن تالاسمی ایران با نمایندگان محترم حاضر در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و مشاور

آرشیو : اطلاعیه ها

اشغالزایی در بخش کشاورزی

اشغالزایی در بخش کشاورزی

طبق مذاکرات چند روز گذشته انجمن تالاسمی ایران با نمایندگان محترم حاضر در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی اعلام ...

ادامه مطلب
مدارک مورد نیاز صدور کارت

مدارک مورد نیاز صدور کارت

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت برای بیماران تالاسمی بیمارانی که کارت تالاسمی تا کنون دریافت نکرده اند می بایستی مدارک ذیل را جهت صدور ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی