جدیدترین مطالب امروز

اشغالزایی در بخش کشاورزی

اشغالزایی در بخش کشاورزی

طبق مذاکرات چند روز گذشته انجمن تالاسمی ایران با نمایندگان محترم حاضر در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و مشاور

مدارک مورد نیاز صدور کارت

مجموعه: اطلاعیه ها تعداد بازدید: 502
مدارک مورد نیاز صدور کارت

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت برای بیماران تالاسمی
بیمارانی که کارت تالاسمی تا کنون دریافت نکرده اند می بایستی مدارک ذیل را جهت صدور کارت ارائه دهند:
۱- کارت ملی و شناسنامع
۲- یک قطعه عکس ۳*۴
۳- آزمایش الکتروفروز
۴- گواهی پزشک مبنی بر معرفی نوع تالاسمی و گروه خونی
۵- پر کردن فرم صدور اولیه

* تمدید کارت تالاسمی
۱- کارت ملی و شناسنامه
۲- یک قطعه عکس
۳- اصل کارت قدیمی
۴- پرکردن فرم تعویض

* درخواست کارت المثنی
۱- واریز مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان به حساب ۲۲۲۲۲۲۲۲/۸۴ بانک ملت به نام انجمن تالاسمی ایران
۲- ارسال فرم در خواست کارت المثنی

فرم صدور اولیه
فرم تعویض
درخواست المثنی

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “مدارک مورد نیاز صدور کارت”

قالب تفریحی