جدیدترین مطالب امروز

اشغالزایی در بخش کشاورزی

اشغالزایی در بخش کشاورزی

طبق مذاکرات چند روز گذشته انجمن تالاسمی ایران با نمایندگان محترم حاضر در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و مشاور

خرابی تجهیزات پزشکی

مجموعه: مکاتبات درمانی تعداد بازدید: 124
خرابی تجهیزات پزشکی

طی گزارش های متعدد بیماران تالاسمی نسبت به خراب بودن تجهیزات مصرفی نامه ای تنظیم و …

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “خرابی تجهیزات پزشکی”

قالب تفریحی