بازدید از مهمانپذیر طرف قرارداد انجمن تالاسمی ایران

مجموعه: اطلاعیه ها, رویدادها تعداد بازدید: 200
بازدید از مهمانپذیر طرف قرارداد انجمن تالاسمی ایران

✅ بازدید از مهمانپذیر طرف قرارداد انجمن تالاسمی ایران و بررسی کیفیت و نحوه ارایه خدمات به عزیزان تالاسمی کشور

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “بازدید از مهمانپذیر طرف قرارداد انجمن تالاسمی ایران”

قالب تفریحی