اعضاء هیئت مدیره

میثم رمضانی شیرخوارکلایی

– رئیس هیئت مدیره
– کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک
– مدیر تضمین کیفیت اداره کل انتقال خون مازندران

یونس عرب

– عضو هیئت مدیره
– سرپرست انجمن

محمد رضا مشهدی

– کارشناس حسابداری
– عضو هیئت مدیره

مریم اخوان توکلی ماتک

– خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره
– کارشناس ارشد علوم تشریحی

سیدعلی زارع

– نائب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره
– بازرس شهرداری شیراز
– کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

مزدک پاکزادسورکی

– کارشناسی ارشدمهندسی شیلات
– بازرس اصلی